"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Επιστολή Κώστα Κασομούλη στον Ενθυμηματογράφο Ν. Κασομούλη.(A)


ο πατήρ μου μ' έγραφεν/
καθαρότερα /παιδί μου νικόλα./εις τας επαναστατήσαμε/και ημείς εδώ και εσκοτώσαμε/ τον αγάν της νάουσας και/έως 15 τούρκους οπού έφερναν/κούσπα σαρηγκιολίτες-έπει/τα κινήθημεν δια Βέρροιαν/αποτυχόντες εκεί επιστρέψα/με και ο κόσμος άνοιξεν τα εργαστήριά του ενώ ο Καρα/τάσος πολεμούσεν με χίλια/ στανιά και ο Ζαφειράκης και/όλοι
μας ευγάλαμεν τονλαόν/εις βοήθειαν και πάλιν τα/ εργα-
στήρια ανοικτά/το χέσαμε το χοσμέτι/ μόνον στείλλετέ μας βοήθειαν/ το ογληγορότερον./εγώ ήλθα έως εις/

Δεν υπάρχουν σχόλια: