"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ-ΣΙΑΤΙΣΤΑ.

του Κυβερνήτου Καποδιστρίου έγγραφον προς τον εκ Θεσσαλονίκης πρόξενον της Ρωσίας.
Παρακαλώ ευσεβάστως την Σ. Επιτροπήν όπως ευαρεστουμένη με δι­καιώση.
Ευπειθέστατος
Ιωάννης Κ. Κασομούλης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: