"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ.


Οι οπλαρχηγοί της φρουράς Ακροκορίνθου, στέλνουν μια επιστολή στον Αρχιστράτηγο, με εκπροσώπους τους, τον Αντώνιο Γεωργαντά και τον Νικόλαο Κασομούλη. Αυτοί στηρίζουν και προφορικά τα αιτήματα της φρουράς. Ο Αρχιστράτηγος γνωστοποιεί την άφιξή τους. Ευχαριστεί τους οπλαρχηγούς για την επιβληθείσα πειθαρχία και βεβαιώνει ότι το κάστρο βρίσκεται στα καλύτερα χέρια. Συνιστά τη συσστράτευση όλων για το καλό της πατρίδας, την τήρηση των νόμων και την υπακοή στις διαταγές της Διοίκησης. Ορίζει να θέσουν την υπογραφή κάτωθεν των άρθρων, που προτείνει, όλοι οι αξιωματικοί που έθεσαν την υπογραφή τους στη σταλείσα από Ακροκόρινθο αναφορά. Αν τηρηθούν αυτά, ο αρχιστράτηγος υπόσχεται να τους φροντίσει. Το έγγραφο τούτο υπογράφεται από τον Τζωρτζ την 10η Ιουνίου 1827 στην Αίγινα και αποστέλλεται «Προς τους γενναιοτάτους οπλαρχηγούς τους εν Κορίνθω».

Δεν υπάρχουν σχόλια: