"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ Ν. Κ. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ.


ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
Ύστερα από την έρευνα που διεξήγαγε ο Γ. Βλαχογιάννης και οι συνεργάτες του κατάληξαν σε ένα συμπέρασμα που σας εκθέτω παρακάτω:
«Ο μακαρίτης Κασομούλης κατήγετο εκ της Σιατίστης της Μακεδονίας κατήλθεν εις τον αγώνα μετ’ άλλων συμπολιτών του και του πλουσίου τότε Τοσίτσα. Διετέλεσεν Φρούραρχος Λαμίας, Ναυπλίου και Αθηνών και υπασπιστής του Όθωνος. Απεστρατεύθη ως Συνταγματάρχης και απεβίωσεν το 1871 εις ηλικίαν 80 ετών. Είχεν ένα μόνον υιόν καταταγέντα εις το Σχολείον των Ευελπίδων και αποθανόντα ως μαθητήν του Σχολείου. Είχε τιμηθή δια του παρασήμου του αγώνος και του Σταυρού του Σωτήρος. Κατά τους πολέμους ετραυματίσθη δις. Αυτά γνωρίζουν οι συγγενείς του».
ΠΗΓΗ: ΓΑΚ ΑΘΗΝΩΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: