"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

Ο.ΑΡΧΙΣΤΡΆΤΗΓΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ.


Ο Ν.Κ.Κ., συμμετέχει και στη Μάχη που έλαβε χώρα στο Μετόχι Κερατσινίου. Ο Γ. Καραϊσκάκης στην αναφορά του προς τη Σεβαστή Διοίκηση την 5η Μαρτίου 1827 γράφει σχετικά: «η θέσις αύτη ήτο έν κρυμνησμένον μετόχιον κείμενον εις τόπον επίπεδον, εις τον οποίον ήσαν τοποθετιμένοι: οι ανδρείοι, Α. Γρίβας, Θανάσης Τούσιας, έν αντιστράτηγον κ. νοταρά, Νικολάκη Κοντογιάννης, Ιωάννης ρούκης, Γεώργιος Βάγιας, θανάσης Βαλτινός, Γεώργιος Γεροθανάσης, Νικόλαος Κασομούλης, Πέτρος Φαρμάκης, Ιωάννης Φαρμάκης Κραβαρίτης, και ανδρέας Βούτυρος».
«Ο κύριος σκοπός του Κιουταχή ήταν να κυριεύσει τον έμπροσθέν των οχύρωμά μας, εις το οποίον ήσαν τοποθετιμένοι οι αξιωμήμητοι αξιωματικοί οι οποίοι ας έχουν την ευχήν της Διοικήσεως και όλου του έθνους, διότι αν εγείνετο κύριος της θέσεως ταύτης ο Κιουταχής δυσκόλως ηθέλαμε δυνηθή να σταθώμεν και εις τους επιλοίπους». Αυτά ανέφερε στη Διοίκηση για τους αξιωματικούς του Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: