"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Ο ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΑΝΑΚΟΠΤΕΙ ΤΟΝ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΟ ΣΧΟΙΝΟΛΑΚΑ.

Εκτελώντας τις διαταγές της νόμιμης κυβέρνησης ο Καρατάσιος με το Γκούρα επιτέθηκαν κατά του Ακροκόρινθου και εξανάγκασαν τους συμπράττοντες με τους Κολοκοτρώνη, Λόντο, Νοταρά, πολιορκητές του Ακροκόρινθου, που κατεχόταν από κυβερνητικά στρατεύματα, να λύσουν την πολιορκία και να απέλθουν στον Άγιο Γεώργιο. Εκεί οι στασιαστές αναγκάστηκαν να δώσουν μάχη, νικήθηκαν και διασκορπίστηκαν από μια φάλαγγα του Καρατάσιου. Ο Καρατάσιος με το Γκούρα προχωρούν, καταλαμβάνουν την Κερπινή και πολιορκούν το Ζαΐμη στα Καλάβρυτα. Άλλη φάλαγγα με το Χατζηχρήστο που βοηθείται από το Βάσο, και απόσπασμα Μακεδόνων υπό τον Τζιάμη Καρατάσιο βαδίζει προς την Τριπολιτσά. Παράλληλα ο Ιμπραήμης αποβιβάζει δυνάμεις στην Πελοπόννησο. Τότε ο πολέμαρχος Γερο Καρατάσιος, ο δάσκαλος της πολεμικής τέχνης, αγανακτεί προ της γενικής αδιαφορίας και με 200 παλιούς συμπολεμιστές, οι άλλοι παρέμειναν υπό το Γάτσο, οχυρώθηκε στο χωριό Σχοινόλακα Μεσσηνίας, κατά του οποίου βαδίζει η εμπροσθοφυλακή του εχθρού. Εκθέτω από τις πηγές την επίθεση της εμπροσθοφυλακής του εχθρού στο Σχοινόλακα κατά των Μακεδόνων του Καρατάσιου: «Την πρωίαν της 18ης Μαϊου 1825 η εμπροσθοφυλακή του Ιμπραήμ αποτελουμένη από 3000 λογχοφόρους του τακτικού, 1000 ατάκτους Αλβανούς και 700 ιππείς Μαμελούκους επετέθη λυσσωδώς κατά των ευαρίθμων Μακεδόνων. Οι αμυνόμενοι έχοντες επίκαιρον υψηλήν και δεσπόζουσαν τοποθεσίαν βάλλουν ψυχραίμως και με συνοχήν, οι δε Αιγύπτιοι θερίζονται΄ο αρχηγός Καρατάσιος όρθιος και ακάλυπτος κατά το σύνηθες διατρέχει το πεδίον της μάχης, εμψυχώνει τους πολεμιστάς και αναγκάζει τους στρατιώτας του Ιμπραήμ εις υποχώρησιν. Δευτέρα και τρίτη επίθεσις Αιγυπτίων αποτυγχάνουν αδόξως όπως και η πρώτη. Το απόγευμα και περί ώραν 3ην η επίθεσις επαναλαμβάνεται και τίθεται επικεφαλής ο αντιστράτηγος Ρισβάν μπέης αρχηγός των Μαμελούκων. Και πάλιν η επίθεσις των Αιγυπτίων υπήρξεν θυελλώδης αλλ’ εις μάτην. Οι Αιγύπτιοι αποδεκατίζονται, η επίθεσίς των μένει άνευ αποτελέσματος και πάλιν, ενώ μακρόθεν ακούονται πυροβολισμοί και αλλαλαγμοί προερχόμενοι από το χωρίον Βουφράσιον.
…Εν τω μεταξύ κατά τας εσπερινάς ώρας άρχισε βροχή ραγδαιοτάτη μετ’ αστραπών και βροντών, του οποίου η θέσις καθίστατο κρίσμος από στιγμής εις στιγμήν, επωφεληθείς της κακοκαιρίας και του επελθόντος σκότους εις την Λιγούδιτσαν συναντηθείς με τους Αρκάδας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: