"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΩΣ ΔΙΑΘΗΚΗ...(Δ)

ΕΚ ΤΩΝ ΕΚΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ: ννΟ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΟΥΜΗ", ΒΑΠΤΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ (ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΩΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ...) ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ:
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ
Κ Α Σ Ο Μ Ο Υ Λ Η Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: