"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ, Ν.Κ.ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ,ΤΟ "ΦΥΛΛΟΝ ΜΗΤΡΩΟΥ,"ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ.

Οι προσδιοριστικές αναφορές ,του Συνταγματάρχου Π/Ζ, Ν.Κ. Κασομούλη, προς την ιδιαίτερη πατρίδα και γενέτειρά του, Σιάτιστα, ορθώνονται ακαταμάχητες. Δεν αναιρούνται. Περιττό να επανεκτεθούν τώρα. Στο «Φύλλον Μητρώου» όμως, του λοχαγού των Επιτελών του Σώματος, Κου Νικολάου Κασομούλη του Βου Ελληνικού Σώματος Οροφυλακής Φθιώτιδος και στη στήλη: «Εκστρατείαι και μάχαι εις ας παρευρέθη και λοιπαί Στρατιωτικαί εκδουλεύσεις του και πληγαί» αναφέρονται:
«Επί των μαχών Κασάνδρας στρατολογήσας εις την πατρίδα μου μυστικά μετέβην εις Όλυμπον. Ευρέθην είς τινας μάχας Κασάνδρας και εις την τελευταίαν της εφόδου των Ελλ. εις Τρίπολιν Πελοποννήσου. Εκείθεν ενεργήσας την εκστρατείαν του Ολύμπου και Ναούσης δι’ εξόδων μου και συνεισφοράν πολεμοφοδίων και πλοίων εκ των τριών νήσων Ύδρας, Πετζών και Ψαρών. Ευρέθην εις μίαν μάχην εντός του Ναυπλίου με τους πολιορκητάς. Και με την άφιξίν μου εις Όλυμπον με τους υπ’ εμού εις 22 άλλους οίτινες συνέβησαν εις Κολινδρόν, Καστανιάν και μηλιάν, χωρίον Ολύμπου. Μετά την πτώσιν μας εκείθεν διαβάς συσσωματωμένος δια ξηράς εις Κόρινθον προς την Κυβέρνησιν ευρέθην εις τας μάχας Άργους και Δερβενακίων κατά του Δράμαλη».

Η πατρίδα στην οποία στρατολόγησε μυστικά ο Ν.Κ.Κ. είναι η Σιάτιστα. Όλα γίνονται τον Αύγουστο του 1821. Στη Σιάτιστα συνέρχεται το πολεμικό συμβούλιο. Θέμα συζήτησης η συμμετοχή στον Ιερό Αγώνα του ’21. Εκλέγεται αρχηγός της αποστολής για την Πελοπόννησο, αφού πάρει μέρος πρώτα στη σύναξη των οπλαρχηγών του Ολύμπου, ο προκριτικός γόνος Ν.Κ.Κασομούλης. Την 1η Σεπτεμβρίου στρατολογεί 25 ενόπλους ΣΙΑΤΙΣΤΕΙΣ και αναχωρεί. Μαζί του είναι και ο Τζιάμης (Δημήτριος Κασομούλης), αδελφός του. Της δυνάμεως ηγούντο στρατιωτικά 4 ή 6 εμπειροπόλεμα άτομα. Όλοι Αξιωματικοί. Αναχωρούν για Ζάμπορτα-Όλυμπο. Κώνστας Κασομούλης, Τζιάμης (Μήτρος) Κασομούλης, Γεώργιος Κασομούλης είναι οι τρείς δαφνοστεφείς αθάνατοι ήρωες της Σιάτιστας στον ΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ του ’21. Όλοι, το γένος Κασομούλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: