"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

ΑΙΝΙΑΝ-ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ-ΠΑΛΑΜΗΔΙ


Ο Γερουσιαστής Γεώργιος Αινιάν στέλνει στο Ν.Κ.Κ., ένα γράμμα τη 16η Μαρτίου 1827, από την Αίγινα. «Γράμμα του νυν Γερουσιαστού Κυρίου Γεωργίου Αινιάνος πληρεξουσίου τότε, διού μας υπομνήσκει τας υποσχέσεις περί ευταξίας της πόλεως Ναυπλίου να ενεργήσωμεν ό τι δυνάμεθα προς κατάπαυσιν των καταχρήσεων.
Προς τον Γενναιότατον Καπετάν Νικόλαον Κασομούλην
Εις Κερατζίνι Στρατόπεδον.
Γενναιότατε Καπετάν νικόλα περιπόθητε αδελφέ… Σε επαινώ δια την ανδρείαν και την φιλοτιμίαν σου αλλά δύναμαι να μην θρηνήσω τα κακά όπου δοκιμάζει ο λαός του Ναυπλίου;». Ο Αινιάν ζητούσε τη βοήθεια των Οπλαρχηγών Παλαμηδίου του Στρατοπέδου, να παρέμβουν στους συναδέλφους τους οπλαρχηγούς Παλαμηδίου, για να παύσουν οι καταχρήσεις στο Ναύπλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: