"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

N.Αναγνωσταράς-Ν.Κασομούλης-Διαβατήριο.
Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός παίρνει παράμερα τους πρέσβεις των Ολυμπίων και το εκστρατευτικό σώμα των Σιατιστέων και αρθρώνει λόγον παρήγορον.
«Και αγανακτισμένοι χωρίς καμμίαν απάντησιν ή καν παρηγορείαν από την ομήγυρήν των ετραβήχθημεν αφήσαντές τους να σκεφθούν περί της διανομής των λαφύρων. βλέπωντές μας σκυθρωπούς και λυπημένους ο παλαιών πατρών πλησίασεν και μας είπεν. παιδιά μου ελάτε να σας είπω την αλήθειαν εγώ. ημείς εδώ μόνον με την ελπίδα προς τον θεόν επαναστατήσαμε χωρίς βοήθειαν χωρίς κανέν μέσον χωρίς βαρούτι χωρίς μολύβι τα παγούρια ανάλυσαν οι χωρικοί και οι πολίτες τινές ιδού ο θεός μας βοήθησεν ευχής έργον ήτον να σας δώσωμε όσα ζητείται πλην κυτάξετε, έμεινεν τίποτα ως εθνικόν; ή μολύβι ή βαρούτι, ή ντουφέκι όλα τα λαφυραγώγησαν διότι τοιαύτη είναι η περίστασις – και επειδή έχητε γράμματα εις τον υψηλάντην πηγαίνετε και εις αυτόν ίσως αυτός από ιδιαίτερά του έχει τον τρόπον να σας».
Οι Μακεδόνες επιστρέφουν στην οικία του Κολοκοτρώνη. Μετέβησαν και στην οικία του Αναγνώστη Δεληγιάννη να τον ενημερώσουν για το Μακεδονικό αίτημα. Ο Α.Δ., θεώρησε ωφελιμιστικότερο να ασχοληθεί με το σωρό των γιδοτόμαρων από τα οποία έλειπαν δύο, παρά να ακούσει για τη Μακεδονική Επανάσταση και τις ανάγκες της.
« η απάντηση μ’ όλον οπού δυσάρεστος, πλην ως αληθής και από καρδίαν αρχιερέως μας έπεισεν και ούτως επιστρέψαντες εις την οικίαν του Κολοκοτρώνη τίποτες άλλο δεν εφροντήσαμε. επήγαμε εις επίσκεψιν του Κ. Αναγνώστη Δεληγιάννη και εις την οικίαν ήδαμε ένα σωρόν Μεστοτζαρουχοποδεμένους. μας υπεδέχθη, πλην εκείνην την στιγμήν έλειψαν δύω γιδοτόμαρα ξερά από τον σωρόν και είχεν την προσοχήν του εκεί και δεν ομιλήσαμε τίποτες. αφήσαμεν τούτον ανακατώνοντας και φωνάζοντας τα τομάρια και απεράσαμε εις την οικείαν μας. περιφερόμενοι εις την οικείαν του Κολοκοτρώνη τριγυρίζωντας εις τους οδάδες είδαμεν έναν εβραίον –ονομαζόμενον χανέν Σαράφη φυλακωμένον όστις δεν είχεν 700 χιλ. γρόσια και αδάμαντας να δώση παρά υπόσχετο μόνον έως 300: και τίποτα άλλο τα οποία είχεν κρυμένα εκεί μέσα εγνωρίσαμε τον νικολάκην αυτάδελφον του νικηταρά όστις πολιορκούσεν το ναύπλιον και μας πληροφορούσεν περί ναυπλίου».

ΠΗΓΕΣ

1. Χειρόγραφο Έργο Ν.Κ. Κασομούλη, Ενθυμήματα Στρατιωτικά (Μπ. Ι.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: