"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ.


Το αρχιστρατηγείο της Ελλάδος, δια του αρχιστρατήγου Τζιώρτζ, την 2αν Ιουνίου 1827 στην Αίγινα, στέλνει την υπ’ αρ. 182 διαταγή, «Προς την Επιτροπήν των διαφόρων Σωμάτων του Μακαρίτου Καραϊσκάκη». Με αυτήν ο αρχιστράτηγος εκφράζει στους Αξ/κούς και Στρατ/τες την ευαράσκειά του. Μετέβησαν κατόπιν διαταγής του στα Δερβένια μέχρι νεωτέρας. Την τροφοδοσία των ειρημένων σωμάτων και την περίθαλψη των ασθενών αναλαμβάνει να καλύπτει ο Αρχιστράτηγος. Ο Ν.Κ.Κ., προ του νέου εγγράφου του αρχιστρατήγου Τζιώρτζ σημειώνει: «Σχετική απάντησις επί της αποστολής των οπλαρχηγών του σώματος Καραϊσκάκη, ονομασθέντος. Ακολούθως πρώτον σώμα της στερεάς Ελλάδος εις του οποίου την δύναμιν εμπιστεύθη το φρούριον Ακροκορίνθου εξαγορασθέν παρά των ιδίων παρά ακεφάλων μισθωτών στρατιωτών δια 160 χιλ. γρόσια τουρκικά δια συνεισφοράς μεταξύ των».

Δεν υπάρχουν σχόλια: