"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΝ Ν.Κ.ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ.


Αλλά και το Εθνικό Ταμείο με το υπ’ αρ. 172 αποδεικτικό κάνει αισθητή την παρουσία του αγωνιστή. Δηλοποιεί ότι οφείλονται στον Καπετάν Νικόλα Κασομούλη, 2070 γρόσια για στρατιωτικούς μισθούς και σιτηρέσια από πρώτης Σεπτεμβρίου έως το τέλος του Απριλίου του 1826. Το «αποδεικτικόν» του Εθνικού Ταμείου εκδόθηκε στο Ναύπλιο την 23η Ιουλίου 1826. Εξάλλου, όταν η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος με το υπ’ αρ. 5807 έγγραφό της διατάσσει τη στρατιωτική μετακίνηση οπλαρχηγών με τα τμήματά τους, αναφέρει και τον οπλαρχηγό Κασομούλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: