"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ.

Μετά τη νίκη στο Μετόχι, οι υπό τον Θεοδωράκη Γρίβα οπλαρχηγοί της Φρουράς
του Παλαμηδίου στέλνουν σχετικό γράμμα στους οπλαρχηγούς του Στρατοπέδου.
«Προς τους Γενναιοτάτους Κους Κους Χρηστόδουλον Χ. πέτρον, Γαρδικιώτην
Γρίβαν, Γεωργάκην Γεροθανάσην, Α. Βούτυρον, Ν. Κασομούλην, Αθανασούλαν
Βαλτινόν, Χρήστον Πρεβεζιάνον κ.άλ.

Γενναιότατοι αδελφοί
Αποκρινώμεθα περιχαρώς εις την αδελφικήν σας υπό 7 τρέχοντος. Εχαροποιήθημεν
όχι ολίγον δια τας λαμπράς νίκας κατά του εχθρού σας συγχερώμεθα…».
15 Μαρτίου 1827 εκ του Παλαμηδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: