"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΧΑΓΟΥ

Η Γραμματεία Στρατιωτικών κοινοποιεί στο Ν.Κ.Κ., με το υπ’ αρ. 5807 έγγραφο της 19ης Μαρτίου 1832, ότι η Α.Ε. ο Κυβερνήτης της Ελλάδος με διάταγμα της 18ης Μαρτίου τον προβιβάζει στο βαθμό του Επιλοχαγού. Ο Στρατιωτικός Επιμελητής, Αύγουστος Γκρην, με το υπ’ αρ’ 347 έγγραφο κοινοποιεί στο Ν. Κασομούλη, Διοικητή του τυπικού ότι ικανοποιεί το υποβληθέν αίτημα για χορήγηση ενδυμάτων για τους άνδρες και απευθύνει στο Ν.Κ.Κ., το κάτωθι: «Δέχθητε Κύριε Διοικητά την βεβαίωσιν της εξαιρέτου μου υπολήψεως. Η επί των Στρατιωτικών Γραμματεία του Βασιλείου της Ελλάδος», με το υπ’ αρ’ 59 της 21ης Φεβ. 1833 έγγραφο προσκαλεί να οδηγήσει το τυπικόν Τάγμα στο Ναύπλιο και οι στρατιώτες, μόνοι τους, να διευθυνθούν και να παρουσιασθούν στο Φρούραρχο. Στην Αθήνα την 9ην Νοεμβρίου 1841 ο Όθωνας υπογράφει διάταγμα που επιτρέπει στον Κασομούλη να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου της οικονομίας του 4ου τάγματος πεζικού (ακροβολισταί). Εισηγητής του διατάγματος ήταν ο υπουργός Κ. Τζαβέλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: