"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Ο ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ.

Ο Καρατάσιος, μετά τη μάχη του Σχοινόλακα είναι στρατοπεδευμένος στη Χώρα, εκθέτει στην κυβέρνηση την κατάσταση της αναρχούμενης Πελοποννήσου και ζητά να αποχωρήσει προς κατευνασμό των παθών. Ο Αιγυπτιακός όμως στόλος στο Αιγαίο απειλούσε τα νησιά και ιδιαίτερα την Ύδρα. Οι Υδραίοι με την από 29/4/1825 επιστολή τους προς το Εκτελεστικό ζήτησαν την αποστολή στρατιωτικής δύναμης 1500-2000 ανδρών υπό τον Καρατάσιο, καθώς και τη
δύναμη των 500 ανδρών των Ολυμπίων, υπό το Μήτρο Λιακόπουλο. Παραθέτω σχετικό απόσπασμα των πηγών: «Όντως ο Καρατάσιος αναχωρήσας εκ Μεσσηνίας έφθασεν εις Ερμιόνην και εκείθεν δια πλοίων διεπεραιώθη επί κεφαλής 1200 Μακεδόνων πολεμιστών εις την Ύδραν ένθα συνήντησε τον Μήτρον Λιακόπουλον με 300 Ολυμπίους, τον Αποστολάραν με 170 και τον Ιωάννην Εμμαν. Παπάν με ετέρους 70 Μακεδόνας. Η παρουσία στρατηγού εμπειροπολέμου και γνωστοτάτου εις την Ύδραν εκ της πρώτης εκστρατείας και εκ των λαμπρών κατορθωμάτων των απανταχού της Ελλάδος, διεσκέδασε τον φόβον των Υδραίων. Εντός ολίγου έφθασεν εις την Ύδραν και ο ΘοδωράΚης Γρίβας με 400 Ρουμελιώτας καθώς και 200 άλλοι εκ Σαλαμίνος ταχθέντες άπαντες υπό τον Καρατάσιον…Ο Τουρκικός στόλος πληροφορηθείς τας αποσταλείσας ενισχύσεις δεν ετόλμησε να προσβάλη αυτήν». Στην Ύδρα ο Καρατάσιος παρέμεινε μέχρι το τέλος του 1825, όταν ανακλήθηκε στην Πελοπόννησο, για να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: