"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Κ.ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 1821.
Δεν υπάρχουν σχόλια: