"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Μαυροκορδάτος ο δόλιος

Εβοήθησεν —ο Μαυροκορδάτος— δια της συμμαχίας του με­τά των προεστών εις την κατάλυσιν της εξουσίας του Υψηλάντου. Επομένως τίποτε άλλο δεν κατόρθωσεν παρά μόνον να καταστήση αδύνατον την συγκρότησιν αληθινής Κυβερνήσεως καθ' όλην την Επανάστασιν.

Κ. Παπαρρηγόπονυλος
«Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως»
Πηγές:
Βάσος Τσιμπιδάρος
Το 1821 Χωρίς Δάφνες και Στέφανα

Δεν υπάρχουν σχόλια: