"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Μύδροι Μακρυγιάννη Κατά του Κωλέτη.

ΟΧΙ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΦΕΝΕΔΕΣ

Ο Κωλέτης, συνηθισμένος από τ' Ανάπλι, ήθελε την Κυβέρνη­ση εκεί, ότι έκαμεν τόσα σπίτια κι εργαστήρια σε αλλουνού ό­νομα κι αυτός έπαιρνε τα νοίκια και παίρνει από αυτά. Δι' αυ­τό είχε νιτερέσιον πρώτο. Και ύστερα, στενό το μέρος εκείνο, έκανε τις φατρίες του όπως ήθελε. Ευτύς σύναζε τους οπαδούς του και φοβέριζε το έθνος και την Κυβέρνηση με τους παντίδους τους συντρόφους του, πολιτικούς και στρατιωτικούς, εδώ οπού 'ρθε, η Αθήνα εκτεταμένη, οι Αθηναίοι θέλουν ησυχία, άλλος να πάγη εις τ' αμπέλι του, άλλος στο χωράφι του, και δεν τηράνε συντροφιές κάλπικες, τηράνε τη δουλειά τους κι όχι μπιλιάρδους και καφενέδες.

Μακρυγιάννης «Απομνημονεύματα»
Πηγές : Βάσος Τσιμπιδάρος
ΤΟ 1821 ΧΩΡΙΣ ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: