"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Πολιτικές Βλέψεις Του Μαυροκορδάτου.

Κομματάρχης ο Μαυροκορδάτος

Αλλά κατά δυστυχίαν μεταξύ εις τα διάφορα κόμματα εκεί της περιόδου ήτο και εν, το οποίον επεθύμει την πτώσιν Μεσολογγίου και όλης της Στερεάς Ελλάδος, ώστε να δυνηθεί ευκόλως να αποκατασταθεί η Πελοπόννησος εν πριγκηπάτο ως τα της Μολδοβλαχίας και επομένως ο κομματάρχης πρίγκιψ, δηλαδή ο Μαυροκορδάτος.

Σπυρομήλιος «Απομνημονεύματα»
Πηγές:
Βάσος Τσιμπιδάρος
Το 1821 ΧΩΡΙΣ ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: