"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Αταξίες κλεφτών.

ΑΠΛΟΙ ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ

Ο Μακρής ήτανε για ένα διάστημα ο ήρωας του Μεσολογ­γίου και καπετάνιος της γειτονικής περιοχής του Ζυγού. Ή­τανε γενναίος αλλά άνομος και κατά συνέπεια κακός στρα­τιώτης. Στα νεανικά του χρόνια ήταν ληστής και συχνά θυμό­τανε πως είχε περάσει πολλές μέρες της ζωής του τρώγοντας άψητο ζυμάρι και κοπανισμένο καλαμπόκι. Τα πρώτα του πλούτη τα κέρδισε παίρνοντας μέρος στη λεηλασία και τη σφαγή των Εβραίων και των Τούρκων στο Βραχώρι. Τα αγ­γλικά δάνεια αυξήσανε τους θησαυρούς του, που οι μεγαλοοιήσεις των Μεσολογγιτών ανεβάζανε σε μυθώδη ποσά. Παρ' όλα τα πλούτη του όμως, συνήθιζε να παίρνει μισθούς και σιτηρέσιο για πεντακόσιους άνδρες ενώ διατηρούσε υπό τα όπλα μόνον πενήντα.
Ανάμεσα στους μορφωμένους Έλληνες έχει επικρατήσει η συνήθεια να μιλάνε και να γράφουν πολλά για το πατριω­τικό πνεύμα και τα εξαίρετα στρατιωτικά κατορθώματα των Κλεφτών, σαν να ήτανε οι ληστές αυτοί οι πρόμαχοι της ελ­ληνικής ελευθερίας. Αλλά η αλήθεια είναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν απλοί λήσταρχοι, που και πριν από την Επα­νάσταση και στη διάρκεια του επαναστατικού πολέμου και υπό τη διακυβέρνηση του Βασιλέως Όθωνος, ληστεύανε τους Έλληνες πιο πολύ απ' ότι τους ληστέψανε οποτεδήποτε οι Τούρκοι.
Δεν πρέπει να νομισθεί ότι η στρατιωτική αναρχία επικράτησε χωρίς καμιά αντίδραση από μέρους πολλών πα­τριωτών Ελλήνων. Αλλά οι αντίπαλοι της αναρχίας ήταν πο­λίτες κατά κανόνα χωρίς πρακτική πείρα και τοπική επιρ­ροή.

G. Finley
«Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως»
Πηγές:
Βάσος Τσιμπιδάρος
Το 1821 Χωρίς Δάφνες και Στέφανα

Δεν υπάρχουν σχόλια: