"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Ο Ιμπραήμ μπαινοβγαίνει στην Τρίπολη.

ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΥΡΙΣΤΕΙ ΜΠΑΡΟΥΤΙ

Ούτω μετά ένα ολίγον ακροβολισμόν ετραβήχθησαν όλοι από τας θέσεις εις τα υψηλότερα μέρη, και ο Ιμπραήμ απέρασεν α­νενόχλητος πάλιν.
Όσον απέφευγεν τον πόλεμον ο Γέρος, τόσον η γενναιότης του στρατεύματος εξασθενείτο. Πηγαίνει ο Ιμπραΐμης εις Τριπολιτζάν, και ο Κολοκοτρώνης θέλει να τον πολιορκήσει αυ­τού από τα Βαλτέτζια, από τα Τρίκορφα, από τα Δολιανά, πα­λαιά λημέργια, όπου επολιόρκησαν εκείθεν και τον Κεχαγιάμπεην.
— Καλό, ας γίνη και αυτό, φτάνει να γίνη, έλεγαν. Πλην ο Γέρος, φαίνεται, δεν θέλει να μυρίση καπνόν μπα­ρούτης, και αυτές είναι προφάσεις.

Ν. Κασομούλης .

«Ενθυμήματα Στρατιωτικά»

Δεν υπάρχουν σχόλια: