"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Ο Καθηγητής Γεώργιος Ζώρας, διέσωσε πολύτιμη αναφορά, Ολλανδού Διπλωμάτη.


"Κάθε χρόνο τις ημέρες που προηγούνται της 25ης Μαρτίου παρατηρούμε μία ενορχηστρωμένη προσπάθεια αποδομήσεως της εθνικής μας ιστορίας και συκο φαντήσεως προσωπικοτήτων, κυρίως εκκλησιαστικών. Οι αποδομητές νομί ζου ότι η Ιστορία γράφεται από την άνεση του γραφείου τους και ως συνον θύλευμα διαφόρων ιδεολογιών και ιδεοληψιών. Όμως η πραγματική Ιστορία είναι η μελέτη των πηγών. Σημασία έχει τι έγραφαν οι άνθρωποι που έζησαν ΤΟΤΕ τα γεγονότα και όχι τι πιστεύει ο καθένας μας σήμερα.
Παραθέτω, λοιπόν, μία μαρτυρία , η οποία δικαιώνει την πατριωτική δράση του Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ καί του Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών (δηλαδή της Πάτρας της Πελοποννήσου, διότι Νέαι Πάτρια ήταν η Υπάτη) Γερμανού.
Πρόκειται για την αναφορά, την οποία έστειλε στην Κυβέρνησή του ο επιτετραμμένος (αναπληρωτής του Πρέσβεως) της Ολλανδίας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με τον απαγχονισμό του Γρηγορίου Ε΄.
Το έγγραφο έχει ημερομηνία 13/25 Απριλίου 1821 -τον 19ο αιώνα η διαφορά παλαιού και νέου ημερολογίου ήταν 12 ημέρες- και το ανακάλυψε ο Καθηγητής Γεώργιος Ζώρας ( δημοσιεύεται στο βιβλίο του: Ο απαγχονισμός του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε’ εις έκθεσιν του Ολλανδού Επιτετραμμένου Κωνσταντινουπόλεως, Αθήναι 1976, σελ. 13-14).
Έγραφε, λοιπόν, ο Ολλανδός διπλωμάτης Γκασπάρ Τέστα στην αναφορά του τα εξής: «Ο αρχηγός ούτος της Εκκλησίας ονόματι Γρηγόριος είχεν εξελεγχθή ως συνένοχος και κύριος υποκινητής της συνωμοσίας των Ελλήνων. Γεννημένος εν Πελοποννήσω και επιθυμών κατά τον καλύτερον τρόπον να αποκρύψη το «παιχνίδι» του από τους οφθαλμούς της Κυβερνήσεως είχε καταστή - λένε- εγγυτής υπέρ του Μητροπολίτου Πατρών, υποκινητού της επαναστάσεως της Πελοποννήσου. Πιστοποιηθείσης της συμμετοχής του δια σαφών αποδείξεων και εγγράφων, ο σουλτάνος του επέβαλε την ποινήν, την οποίαν επέσυρε το κακούργημά του. Η συνημμένη προκήρυξις αναρτηθείσα επί του νεκρού, θα πληροφορήση την Εξοχότητά σας περί των κατηγοριών αίτινες τον ωδήγησαν εις την αγχόνην».
Μαθαίνουμε, λοιπόν, ότι και ο Σουλτάνος, αλλά και οι ξένοι διπλωμάτες γνώριζαν τον πατριωτισμό του Γρηγορίου Ε΄ καί καταλάβαιναν ότι η αποκήρυξη της εξεγέρσεως του Υψηλάντη -δεν πρόκειται για αφορισμό, διότι αφορισμός ισχύει μόνο για θέματα πίστεως και δόγματος- ήταν ένα τέχνασμα."
Πηγή: ierapostoli.wordpress.com/.../1821_epanastasi/

Δεν υπάρχουν σχόλια: