"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Ο Ιμπραήμ μπαίνει στην Τριπολιτζά.

Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

Είχε διοριστή ο αρχηγός Κολοκοτρώνης να πολεμήση τον Μπραΐμη στα Ντερβένια και πήγαν όλα τα σώματα και οι Πελοποννήσιοι μαζύ του. Και κουβάλαγαν οι κάτοικοι και η Κυβέρνησις ζαϊρέδες και πολεμοφόδια να πολεμήσουνε τον Μπραΐμη. Ευτύς οπού τον είδαν μπροστά τους, άφησαν τις θέ­σεις τους και πήραν τα βουνά. Και πέρασε ο Μπραΐμης εις τα Ντερβένια απολέμιστος. Εμφυλίους πόλεμους και φατρίες ε­πιτηδεύεται ο Αρχηγός να κάνη, Τούρκους δεν είχε κώλο να πλησιάση κοντά τους. Αφού επήγαμεν με τον υπουργόν, οπού τον έβαλε η Κυβέρνησις να προμηθεύη τ' αναγκαία του πολέ­μου εις τον Αρχηγόν, μάθαμε εις τον Αχλαδόκαμπον ότι ο Μπραΐμης κυρίεψε την Τροπολιτζά, κι ο αρχηγός με το στράτεμα ξεποδιαριάστηκαν φεύγοντας εις τα βουνά.

Μακρυγιάννης
«Απομνημονεύματα»

Δεν υπάρχουν σχόλια: