"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Ν.Κ.Κασομούλης-Διαμαντής Ολύμπιος-Γούλας Δράσκου- Σιάτιστα.

Το 2006, ύστερα από 170 χρόνια, ο Συνταγματάρχης Κασομούλης, με το χειρόγραφο των Στρατιωτικών Ενθυμημάτων, αποδεικνύει και αναδεικνύει μια πράξη υπεξαίρεσης, απόκρυψης, παραχάραξης ιστορικών στοιχείων και αρχαιοκαπηλείας. Το Χ.Φ. δείχνει ως δράστη τον Ιωάννη ή Γιάννη Βλαχογιάννη. Ποτέ το Χειρόγραφο δεν επιστράφηκε στο νόμιμο τότε, δεκαετία του 1930, το μικρό κληρονόμο Βαγγέλη Ανδρέου. Ποτέ το Χειρόγραφο δεν είδε τη δημοσιότητα των ανανγνωστηρίων.
Η μεταγραφή του Χ.Φ. Ν.Κ.Κασομούλη από το γράφοντα ερευνητή:
"Απ’ εκεί μετέβην εις Καστανιάν΄οπού ήτον στρατοπεδευμένος ο Κ. Διαμαντής με έως 300: στρατιώτας και ήτον και ο Γούλας Δράσκου. Ο Γούλας ήτον φίλος στενός και γνώριμος του πατρός μου από τους διαφόρους: (παλαιούς εκ της Επαναστάσεως των Μπλαχαβαίων) αγώνας των και με γνώρησεν ευθύς με τον Διαμαντήν είχα μόνον την ανταπόκρισιν και αφ’ ού (είδαμε και προσωπικώς ο ένας τον άλλον) έμαθεν ότι εγώ είμαι ο ανταποκριτής του από Σιάτισταν δεν ημπορούσεν να συμβιβάση την ηλικίαν με τα πράγματα (μ’ όλον οπού νέος και αυτός) και να πείσει τον εαυτό του (ότι είμαι εγώ ο φίλος του ανταποκριτής) εκλείσθημεν οι τρείς. έδωσα τα γράμματα, αναμένος από τον ζήλον και αυτός δεν χόρταινεν φιλώντας με και παρατηρώντας - εξηγήθημεν περί της συνελεύσεώς των και μ’ είπαν, ότι (έμειναν σύμφωνοι να πολιτευθούν τους τούρκους από το έν μέρος και να στείλουν μυστικά βοήθειαν στρατιωτικήν εις Κασσάνδραν και να ιδούν οποίας προόδους έμελλεν να κάμη το στρατόπεδον του Οδυσσέως: (κατά το ζητούνι) εις το Μακρυνόρος κατά του Χουρσίτπασιά-/ο Καρατάσιος έλειπεν πλην είχεν στείλλει εκπρόσωπόν του εις την συνέντευξιν (τον Γ. Τυράνην). –( και όλοι έδωσαν πληρεξουσιότητας εις τους δύω αυτούς: (Διαμαντήν και Γούλαν): να ανταποκρίνονται και να ειδοποιούν όλους."
«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».
ΠΗΓΗ: Μπενάκειον Ιδρυμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: