"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ν. Κ. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΔΡΑΣ.

Διαβατήριον δι΄ου φαίνεται ότι ενήργησεν
την εκστρατείαν του Ολύμπου του
Δυτικού Μέρους της Μακεδονίας
Ναούσης και κτλ. κατά το 1821-
.............................................................

Αστυνομία ύδρας .........................Νον: 1685.- Στοιχεία Α΄ Αναχωρεί εντεύθεν ο Νικόλαος Κωνσταντίνου Κασομούλης Πρέσβυς των ολυμπίων. Έχει μεθ΄εαυτού 4-κανόνια-400-μισάλες, και 4000-οκάδες καπνό. Προς τούτοις έχει και οκτώ Στρατιώτας. Παρακαλούμε λοιπόν όλους τους ομογενείς και φίλους και πολιτικάς εξουσίας ίνα μη τους δοθη παραμικρά ενόχλησις, ή εμπόδιον αλλά μάλλον πάσα συγχωρουμένη και αζημείωτος βοήθεια. Τω εδόθη το παρόν επισφραγισμένον με την σφραγίδα της Αστυνομίας.
Εμφέρεια του Ανθρώπου
Ηλικία ............Χρόνια 25-
Ανάστημα ........Σωστό.
Μαλλιά..............Καστανά.
Μέτωπον.................Ευρύχωρον.
Οφρύδια...................Καστανά.
Ομμάτια...................Γαλανά.
Μύτη........................Σωστή
Μουστάκια..............Καστανά.
Στόμα........................Μέτρια.
Ιδιαίτερα..................Σημεία.
Δεν.............................Έχει.
Υπογραφή του ανθρώπου.
Τ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: