"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΛΙΓΕΝΕΣΙΑΣ.
A)Άπλωσε σαν αετός τις φτερούγες σου, στον καίριο χρόνο και δέξου και τους δικούς σου ήρωες, «ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓ ΓΕΝΕΣΙΑΣ» να συνεχίσουν τον αιώνιο ύπνο, στο χώρο της πατρίδας, κοντά στους υπερασπιστές που σε κράτησαν όρθια στα αρπακτικά ληστρικά βλέμματα και στις λυσσώδεις Αλβανικές επιδρομές. ΠΡΟΜΑΧΟΥΣΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ. ΠΡΟΜΑ ΧΟΥΣΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ. Ήταν λίγοι, διαλεχτοί, 300 στο σπαθί και χίλιοι στο ντουφέκι. Όμως, να ΄τοι φθάνουν για την ανάστα ση οι παλιννοστούντες ξενιτεμένοι ήρωες. Πρώτοι ανηφο ρίζουν από τις «Μπότσ(ι)κες» για τη σύναξη στο περιβόλι τ’ ουρανού οι εις τα Μητρώα των αγωνιστών του 1821 αναγρα φόμενοι Σιατιστείς:
51. Κασομούλης Κώστας (σελ. 58, 1.0008). Μακεδονία. Έπεσε μαχόμενος, η δε οικογένειά του συνελήφθη αιχμάλωτος. Πρώτη. Αρ. Π.Μ. 2009, Συν. 76.
89. Σιατιστεύς Γεωργ. Αναστάσιος (σελ. αρ. 2839). Μακεδών. Κάτοικος Δωρίδος. Υπηρέτησε κατά τον Αγώνα, παρευρεθείς εις διαφόρους μάχας και πολιορκίας. (Συν. 380). Τάξις, ΕΒΔΟΜΗ (Αξιωματικός).
3. Λασπ(ι)άς Νικόλαος (σελ. 8, αριθ. 69). Μακεδονία. Είς των προκρίτων της Μακεδονίας. Μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Διατελών πλησίον των κατά τον Αλή Πασσά πασσάδων ειδοποίει τους Έλληνας δια τα κινήματα (κινήσεις) Οθωμανών [κατά] μίαν δε τοιαύτην ειδοποίησιν φωραθείς εφυλακίσθη όθεν διέφυγεν εγκαταλείψας την περιουσίαν του και υπηρέτησε τον αγώνα καθ’ όλον το διάστημα. Δευτέρα.

Ακολουθούν ο ήρωας του Ολοκαυτώματος των Ψαρών, Νιάνιος Τουρούντζιας, ο Συνταγματάρχης Π/Ζ, Ν.Κ. Κασομούλης, ο Μήτρος Κ. Κασομούλης, ήρωας της Εξόδου του Μεσολογγίου, ο ανθυπολοχαγός Γεώργιος Κώνστα Κασομούλης, που έπεσε μαχόμενος στη Φθιώτιδα. Επεται ο Κώνστας Νικολάου Κασομούλης, ενδεδυμένος με τη στολή του Ανθυπολοχαγού της λεύτερης Ελλάδος."

Δεν υπάρχουν σχόλια: