"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα ιδρύθηκε το 1981. Το νεοκλασικό κτίριο όπου λειτουργεί, είναι έργο του αρχιτέκτονα Ε. Τσίλλερ, με δωρεά του εθνικού ευεργέτη Α. Συγγρού. Ολοκληρώθηκε το 1893 και στο διάστημα 1849-1912 στέγαζε το Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, απ' όπου οργανώθηκε και κατευθύνθηκε ο ένοπλος Μακεδονικός Αγώνας (1903-1908).
Το 1923 παραχωρήθηκε στον Ι.Ν. Αγ. Γρηγορίου Παλαμά (Μητρόπολη). Μέχρι το 1978 στεγάστηκαν σ΄ αυτό Δημοτικά Σχολεία. Μετά το σεισμό του 1978 επισκευάστηκε και επαναλειτούργησε ως Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.
Φορέας του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα είναι το Σωματείο "Οι φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα" (ΝΠΙΔ), που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979. Τα σημαντικότερα εκθέματα είναι βιβλία, χάρτες, εφημερίδες και πίνακες της τοπογραφίας της Μακεδονίας, εκείνης της περιόδου, ο οπλισμός, οι στολές και τα προσωπικά αντικείμενα των πρωταγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908), αλλά και η συλλογή 1350 φωτογραφιών της εποχής.
Στο υπόγειο του κτιρίου λειτουργούν διοράματα σε φυσικό μέγεθος με αναπαραστάσεις σκηνών του Αγώνα και στον όροφο οπτικοακουστικό σύστημα με θέμα τη Νεότερη Ιστορία της Μακεδονίας. Στο Μουσείο στεγάζεται επίσης και Ερευνητικό Κέντρο στο οποίο βρίσκεται συγκεντρωμένο πλούσιο μικροφωτογραφημένο αρχειακό υλικό για την περίοδο 1870-1912, καθώς και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για την τοπική ιστορία της Μακεδονίας.
Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του Μουσείου ολοκληρώνεται με προγραμματισμένες ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για το κοινό. Λειτουργεί επιπλέον δανειστικό τμήμα φωτογραφικών εκθέσεων και βιντεοταινιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: